zmieniamy perspektywę dla dobra wspólnego

poza rogatkami dużych miast, by zaoferować aktywności na poziomie nie odstającym od tych, które można spotkać w metropoliach.

wizerunek wsi i małych miejscowości oraz marginalizowanych grup społecznych. Aktywizujemy je i wspieramy.

potencjał mieszkańców i subregionu, w którym działamy. Pokazujemy możliwości, narzędzia i kierunki działania.

spotkania, konferencje i wydarzenia, które uruchamiają energię mieszkańców z terenów wiejskich i stymulują rozwój lokalny.

działamy
zmieniamy
rozwijamy
organizujemy

DLA-CZEGO

dla szeroko pojętego dobra wspólnego, tego lokalnego i ogólnopolskiego, tam gdzie dostrzegamy potrzebę, sens i możliwość zmian

JAK

przejrzyście, czyli na bieżąco komunikujemy założenia, cele, poszczególne etapy realizacji i efekty naszych działań.  Nasze projekty mają stuprocentową rozliczalność

Z KIM

z otwartymi na współpracę i rozumiejącymi potrzeby lokalne oraz z najlepszymi specjalistami w obszarach, w których realizowane są nasze projekty

W OBSZARZE

społecznym, gospodarczym, dobra publicznego, zdrowia, ekologii i ochrony środowiska, z naciskiem na wieś i małe miejscowości, czyli rdzeń społeczeństwa obywatelskiego

projekty

nazwa

SZLAKIEM TRADYCJI I SMAKU

potrzeba

Poznanie to smakowanie, ale nie tylko. Przybliżamy dziedzictwo kulinarne i produktowe tym razem nie „od kuchni”, ale poprzez atrakcyjne formy przekazu i zaangażowania – podcasty i grę wielkoformatową. W ten sposób zapraszamy nową grupę do zapoznania z tematyką dziedzictwa kulinarnego, rozumianego bardzo szeroko.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

cel

Dbajmy o przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy o tym, co cenne w naszym wspólnym dziedzictwie. Docierajmy wszystkimi możliwymi kanałami i przede wszystkim – monitorujmy potrzeby odbiorców, tak by móc ich zainteresować i zaangażować.

efeky i monitoring

Obserwuj nasz kanał na FB i monitoruj www. Bedziemy informować na bieżąco – publikujac podcasty oraz informując o składowych gry. Gra wielkopowierzchniowa jest darmowa i o jej otrzymaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Mamy nadzieję, że wspomoże Wasze działania w promocji dziedzictwa kulinarnego, regionu, dobrych produktów i zdrowych nawyków.

nazwa

DRUŻYNA LESZEGO

potrzeba

To jak będzie wyglądał nasz świat, zależy od nas. Od nas zależy też jego kondycja. Dbajmy od niego każdego dnia zachowując się racjonalnie w swoich wyborach konsumenckich, podnosząc świadomość ekologiczną, modyfikując swój styl życia. Funkcjonowanie na terenach wiejskich sprawia, że mamy uśpioną czujność. W końcu żyjemy w otoczeniu przyrody, bliżej natury…. Tymczasem przyroda ulega degradacji wszędzie, tylko w różnym stopniu, stanowiąc dla nas to samo realne zagrożenie.

cel

Aktywizacja w słusznej sprawie, czyli tworzymy super ekipę, która jest ekologicznie świadoma swojego wpływu na środowisko i odpowiedzialna.
W ramach projektu przewidzieliśmy działania
w różnych zakresach: społecznym i obwatelskim, ekonomicznym oraz edukacyjno – informacyjnym. Wiele spośród naszych materiałów będziecie mogli pobrać i wykorzystać. Bycie świadomym
to nasza wspólna troska. Dzielmy się wiedzą
i doświadczeniami. Jeśli nie zdążyłeś zostać członkiem grupy, która ma dostęp do wszystkich zajęć, wydarzeń i warsztatów, daj nam znać. Postaramy się żebyś mogła/mógł uczestniczyć.

Uczestnictwo we wszystkich aktywnościach przewidzianych w ramach projektu jest BEZPŁATNE!

informacje dodatkowe

Obserwuj nasz profil na Facebook’u, tutaj informujemy na bieżąco o naszych działaniach, które realizowane są w latach 2022 – 2023.

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Porgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

nazwa

POŁUDNIOWO-MAZOWIECKIE UNIKATY PRZYRODNICZE

potrzeba

Południe województwa mazowieckiego to pod wieloma względami bardzo atrakcyjny obszar. Dotyczy to także walorów przyrodniczych. Mało osób o tym i o nich jednak wie, którą to opinię konstruujemy w oparciu o opracowania i materiały dostępne w internecie. Brakuje skondensowanej informacji, która pozwoliłaby przybliżyć unikaty przyrodnicze tego subregionu.

cel

Naszym założeniem było ukazanie unikatów przyrodniczych z południa województwa mazowieckiego w postaci ciekawego materiału filmowego, w którym postawiliśmy na atrakcyjny obraz i dynamiczny, interesujący przekaz. Założyliśmy tu dwa podstawowe wymiary: informacyjno-edukacyjny, odnoszacy się właśnie do warstwy przyrodniczej oraz promocyjny – dla subregionu.

efekty i monitoring

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego udało nam się stworzyć ciekawy materiał o wyjątkowych miejscach na południu województwa mazowieckiego. Ich walory przyrodnicze zostały zaprezentowane w filmie wersji polskojęzycznej i możesz zobaczyć go TUTAJ

oraz anglojęzycznej TUTAJ.

Zadanie było szeroko komunikowane. Jeśli masz specjalne potrzeby, a chcesz zapoznać się z filmem pobierz tekst do odczytu maszynowego:

SMAKI ODZYSKANE

Żeby coś poznać, trzeba to zobaczyć, żeby coś przypomnieć – także, najlepiej gdy będzie można jeszcze posmakować. Tak jest z dawnymi smakami rozumianymi szeroko – i jako produkty i jako potrawy. Południe województwa mazowieckiego to dobre produkty i dobre smaki. Tak było zawsze, o czym mamy wzmianki w źródłach. Zadanie wpisuje się w prowadzone już przez nas działania, zgodnie z założeniem, że skuteczność w dużej mierze zależy od długofalowości i konsekwencji.

Naszym celem, tak w tym projekcie, jak i wielu innych, jest promocja polskich, w tym regionalnych i tradycyjnych produktów, tworzących polski stół, a tym samym – nasze dziedzictwo kulinarne. Uznaliśmy, że najskuteczniejszym działaniem, które pomoże osiągnąć założony cel będzie organizacja spotkania, w którym wezmą udział liderzy opinii, w tym Koła Gospodyń Wiejskcih, które zaangażujemy. Możliwość uzyskania dużego zasięgu akcji zamierzaliśmy uzyskać dzięki wsparciu Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego zorganizowaliśmy razem z Muzeum Regionalnym w Zwoleniu spotkanie, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Mieli oni możliwość uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, w ramach których reprezentantki 2 KGW odtwarzały stare przepisy w oparciu o ciekawe produkty z regionu i takie, które kiedyś uważano za powszechne. Rozszerzeniem były wykłady nawiązujące do historii kuchni chłopskiej, ale i potencjału produktów lokalnych, w tym możliwości ich promocji, także w ramach działań województwa mazowieckiego. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy publikację, którą możesz przeczytać i pobrać także TUTAJ. 

Warszaty możesz zobaczyć TUTAJ.

KOBIETY POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA. INSPIRUJEMY, WSPIERAMY, WSPÓŁPRACUJEMY, DZIAŁAMY 

Kobiety są motorem rozwoju regionalnego, tylko czasem… są mało widoczne.
Trzeba to zmienić i pokazywać dobry przykład, ten najlepszy z najlepszych.

Pokazanie sylwetek i działań kobiet aktywnych lokalnie na obszarze objętym projektem. Zależało nam na wzmocnieniu dla ich działań oraz zachęceniu do współpracy i wsparcia – w wielu wymiarach, a także przychylności dla innych aktywności na terenie.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, powstał materiał filmowy pod projektową nazwą, który możesz zobaczyć tutaj…

Cieszący się zasłużonym zainteresowaniem. W trakcie nagrywania spotykaliśmy się z kolejnymi kobietami, które są niezwykle inspirujące i aktywne lokalnie. Pozostał niedosyt i … wyzwanie!

GOTUJ SIĘ (NA) POŁUDNIOWE MAZOWSZE

Odpowiedź na globalizację w obszarze żywienia i żywności w mikroskali, czyli regionalnie. Mamy dostęp do wszystkiego, do przepisów i żywności z całego świata. Poszukujemy jednak coraz częściej tego co bliskie, tego co składa się na pamięć smaku i dziedzictwo stołu.

Promocja żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej, a także tej, która jest opatrzona znakiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. W naszych projektach silnie nawiązujemy do promocji polskich produktów rolnych. Zapytaliśmy o pochodzenie składników używanych w procesie przygotowania dań konkursowych (interaktywna ankieta), wskazując że jest to jeden z warunków udziału.
Zależało nam także na uruchomieniu energii społecznej na obszarze objętym projektem.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, zorganizowany został konkurs pn. Smaki Południowego Mazowsza (2 edycja) i powstał „Przepiśnik tradycji i smaku południowego Mazowsza”. Prowadzone działania komunikacyjne dotyczyły tak produktów, idei i założeń projektu i jego poszczególnych składowych, jak i odnosiły się do walorów południowego Mazowsza, w tym także jakości produktów tu wytwarzanych.
Przepiśniki przekazaliśmy uczestnikom konkursu, partnerowi – Muzeum Regionalnemu w Zwoleniu, patronom i innym liderom opinii. Możesz go pobrać i zobaczyć tutaj.

PSZCZOŁA DLA SIOŁA

Pszczoły pełnią kluczową rolę w ekosystemie. Odpowiadają
za zapylenie 3/4 (różne są szacunki, niektóre wskazują
na konieczność zwiększenia tych proporcji) spośród roślin dostarczających prawie 90% pożywienia. Tak więc to w naszym interesie jest chronić te owady. Tak – chronić, bo pszczoły borykają się coraż poważniejszymi problemami i masowo giną,
a skala problemu jest globalna. Jednym z powodów jest nadmierne używanie pestycydów w rolnictwie oraz używanie śroków ochrony roślin niezgodnie ze wskazaniami. To, co warte podkreślenia – przetrwanie pszczół zależy w dużej mierze od mieszkańców wsi, bo tu – na polach, łąkach i w sadach, znajduje się ich pożytek. Akcje zakładania pasiek w miastach są bardzo wartościowe i pożyteczne, jednak ich wpływ na bezpieczeństwo i kondycję pszczół jest niewielki.

Promocja idei zrównoważonego rolnictwa, rolnictwa ekologicznego oraz roli pszczół w ekosystemie. Kampania informacyjna dotycząca tego obszaru, rozszerzona
o działania edukacyjne poświęcone świadomemu i odpowiedzialnemu stosowaniu środków ochrony roślin
w rolnictwie. Cel edukacyjny realziowany był także za pośrednictwem konferencji „Pszczoła dla sioła. AGRO-APIS”

Kampania informacyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów na obszarze objetym realziacją projektu oraz mediów branżowych i lokalnych. Doskonałe zasięgi notuje wideoporadnik zamieszczony na naszym kanale YT.
Prowadzimy fanpage (FB) „Pszczoła dla sioła”, w którym informujemy o planowanych działaniach, rolnictwie ekologicznym
i zamieszczamy newsy z obszaru pszczelarstwa.
Wydaliśmy materiał pokonferencyjny, zawierający zbiorczo cenne informacje przekazywane przez naszych prelegentów
w trakcie konferencji „Pszczoła dla sioła. AGRO-APIS”.

POGRANICZA SMAKÓW. POŁUDNIOWE MAZOWSZE W SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO MAZOWSZE 

W DOBRYM SMAKU. SIEC DZIEDZICTWA KULINARNEGO MAZOWSZE

Paradoksem czasów globalizacji jest coraz częściej obserwowane poszukiwanie produktów regionalnych, tych od których oczekujemy wyższej jakości i przejrzystości w zakresie produkcji, ale też wyrabianych na mniejszą skalę, niż masowa. Takie są produkty posiadające prawo do znaku Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Zainteresowaliśmy się tematem w 2018 r. i od tamtej nieprzerwanie promujemy tak sieć, jak i sam znak, widząc w tym szansę dla producentów i przetwórców produktów rolnych, ale również mając na uwadze interes konsumenta, który ma prawo do produktów odpowiedniej jakości i z pewnego źródła.

Znak Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze ma duże możliwości promocyjne, podobnie jak samo członkostwo w sieci. Warto przybliżać tę ciekawą ideę, promować jej członków, poznawać ich historię oraz przyczyniać się do większej rozpoznawalności produktów i wyrobów pochodzących z regionu Mazowsza, a także promować ideę łańcucha krótkich dostaw.
W naszych działaniach koncentrujemy się na najdalej wysuniętej na południe części Mazowsza, gdzie z uwagi na oddalenie od uprzemysłowionych stref, występują idealne warunki do produkcji rolnej.

W sposób ciągły prowadzimy działania promujące ideę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz jej europejskiego odpowiednika, łączącego zainteresowane regiony i planujemy kolejne działania przekładające się na wzrost rozpoznawalności znaku, zwłaszcza na południu Mazowsza.
Doskonałe zasięgi notuje materiał filmowy dotyczący członków SDKM z obszaru objętego projektem oraz wypoiwedzi zarejestrowane w ramach konferencji online odnoszącej się do potencjału idei sieci, zamieszczone na naszym kanale YT.
Poradnik dotyczący wnioskowania
o członkostwo w SDKM cieszy się dużym zainteresowaniem.

(Z)MIANOWNIK. ZMIENIAMY PERSPEKTYWĘ DLA DOBRA WSPÓLNEGO

Zmiana perspektywy ma znaczenie. W zależności od tego jaką obierzemy, może mieć pozytywny wpływ na rzeczywistość. Polska wieś i jej mieszkańcy potrzebują bodźca, który zadziała aktywizująco, w ramach którego uwidoczni się ich własny potencjał.

W tym projekcie pokazywaliśmy możliwości wynikające z aktywizującej roli jaką mogą pełnić sołectwa w lokalnym życiu gospodarczym. Działania te miały także na celu promocję idei łańcucha krótkich dostaw.

Promocja idei krótkich dostaw, zakupów bezpośrednio od gospodarzy i drogi od pola do stołu jest jednym z istotnych kierunków działania fundacji, w tym także prowadzonych przez nas akcji informacyjno – promocyjnych.

NOVA eAKADEMIA SENIORA

Czas pandemii pokazał nam wiele o nas samych. Uwypuklił także problemy poszczególnych grup naszego społeczeństwa. Jedną z nich są seniorzy.
Seniorzy mieszkający na wsi to bardzo problematyczna grupa, nie poprzez fakt generowania jakichkolwiek problemów. Tych, na pierwszy rzut oka nie widać. Tymczasem warto mieć na uwadze, że są to osoby często samotnie zamieszkujące obszary z utrudnionym dostępem chociażby do służby zdrowia, ale i produktów spozywczych, zwłaszcza gdy domostwa znajdują się na obrzeżach miejscowości. Wysokość ich świadczeń emerytalnych utrudnia im możliwość zorganizowania profesjonalnego wsparcia, podobnie jak migracja młodzieży z terenów wiejskich do miast. Są więc pozostawieni sami sobie, a często po prostu samotni.

W naszych działaniach staraliśmy się przekazywać wartościowe materiały
i porady, które mogą być przydatne dla seniorów. Poszczególne bloki tematyczne odnosiły się do różnych obszarów życia, począwszy od zdrowego żywnienia względnie niskim kosztem, ruchu, także tego, który jest dostosowany do warunków zamknięcia i indywidualnej kondycji, jak
i bezpieczeństwa. Celem pośrednim było także zawiązanie grupy wsparcia.

W akcjach informacyjnych często odnosimy się do seniorów, kierując komunikaty tak do nich, jak i dążąc do kreowania ich pozytywnego wizerunku, zwłaszcza, że mamy często do czyniania z postrzeganiem tej grupy w sposób pozostawiający wiele do zyczenia.
Działania poprzez Novą eAkademię Seniora spotały się dużym zainteresowaniem, przekawiającym się m.in. w kontakcie z nami i zawiązaniem się grupy wzajemnego wsparcia.

o nas

Fundacja Nova Perspektywa powstała w 2017 roku w Nowej Wsi w powiecie lipskim.

Tworzy ją kilka osób, ale przez kilka lat naszej działalności, udało nam się nawiązać współpracę z kilkudziesięcioma specjalistami. Dzięki wizji i współpracy, udało nam się rozwinąć organizację, a jakość realizowanych projektów, w tym przejrzystość działań, sprawiły, że nasza organizacja zdobyła zainteresowanie i rozszerza swoją aktywność –
tak terytorialnie, jak i tematycznie.

W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności i otwartości. Chcemy żeby nasze działania były widzialne i dostępne dla wszystkich. Podobnie podchodzimy do współpracy. 

kontakt

odpowiadamy na maile, odbieramy telefony
napisz przez formularz lub:
kontakt@dzialamy.org.pl

Nie dzwoń w weekend
(chociaż pewnie i tak odbierzemy;)

FORMULARZ KONTAKTU

Wysyłając dobrowolnie wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane będą podlegać przetworzeniu wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nova Perspektywa. 

częstuj się i dziel